KSA:K NETWORK
ISTORIC ECHIPA CONTACTE
ARCHIVE
select year


» Ksa:k » Centrul pentru Arta Contemporana | Interpretând textul | Performând Progresul Social

ANUNȚ DE PARTICIPARE:

Interpretând textul / Performând Progresul Social

Termenul-limită pentru primirea propunerilor: 07 mai 2012
Anunţarea participanţilor selecţionaţi: 08 mai 2012


Photographer: Marielle Lyseggen, Mia Habib in a Couple Dance

Perioada atelierului: 16-25 mai 2012
Locul desfăşurării: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice; Muzeul Zemstvei
Participanţi: 10 persoane se vor fi selecţionate din Moldova, România şi Ucraina
Organizatori: KSAK - Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău & Les Ateliers du Vent, Rennes

Conţinutul şi structura atelierului:
Atelierul este o nouă platformă cu orientare practică organizată în colaborare de Les Ateliers du Vent şi de Centrul
pentru Artă Contemporană din Chişinău. Punctul de plecare al atelierului îl vor reprezenta textele şi moştenirea lăsată de Urmuz
(autor de poezie şi proză scurtă absurdă, care a influenţat dezvoltarea Dadaismului şi a Teatrului Absurdului), Daniil Harms (poet,
scriitor şi dramaturg absurd din epoca sovietica, fondator al colectivului avangardist OBERIU, sau "Uniunea Artei Reale"),
şi Henri Michaux (pictor, jurnalist şi poet francez, născut în Belgia, care a explorat sinele si suferinţa umană prin vise, fantezii
şi experimente cu droguri; opera lui Michaux's arată interesul său pentru suprarealism, deşi el nu s-a alăturat niciodată curentului,
iar scrierile sale evită clasificarea), ce vor încuraja procesul de creare a unor forme specifice între arta spectacolului,
dansul contemporan şi practicile performance-ului, împreună cu studenţi, artişti şi profesori de la instituţii de stat din
Republica Moldova, România şi Ucraina. Tutorii invitaţi de la Les Ateliers du Vent şi din Norvegia şi România vor coordona secţiunile
teoretice şi practice, precum şi prezentarea finală a rezultatelor atelierului. Poziţia estetică a lui Urmuz şi
Daniil Harms, ce pleacă de la credinţa în independenţa artei de regulile şi logica lumii reale, va fi pusă în discuţie în noile condiţii
sociale şi politice, pe baza reutilizării şi reevaluării prozei şi a poeziei lor. Participanţii pot alege să lucreze în grup sau
individual, la fel cum pot alege să lucreze cu unul din tutori sau să se consulte cu toţi tutorii.

Tutori invitaţi şi conţinutul atelierului teoretic şi de producţie:
Mia Habib (rezumat) (Oslo, Norvegia) este coregrafă, dansatoare şi cercetătoare. Identitatea şi convergenţa religioasă şi
culturala, şi individul în raport cu structurile şi regimurile oprimante sunt teme recurente în creaţia sa
* Prezentare teoretică / prelegere: Dansul ca intervenţie şi micro-politică, mişcarea prin sens în timp ce acesta se pierde.
* Atelierul de producţie: Participanţii sunt invitaţi să prezinte grupului o serie de citate legate de subiectele şi cu lucrul
lor în cadrul atelierului (eventual citate legate de textele lui Harms, Urmuz, Tzara). Aceste citate vor fi puse la dispoziţia
grupului, astfel încât acesta să poată crea o hartă/un tablou de conţinut/ subiecte pentru atelier.

Alexandru Antik (rezumat) (Cluj, România) este lector şi artist vizual; lucrează în genurile: instalaţie, performance,
media art. De asemenea activează în cercetarea privind artele vizuale, comunicarea vizuală, istoria mediilor de comunicare, multimedia
şi intermedia.
* Prezentare teoretică / prelegere: "O prezentare inspiratoare a acţionismului", o prezentare non-academică despre expresiile
verbale şi vizuale, despre absurdul şi paradoxul suprarealismului şi dadaismului, despre genuri: acţiuni artistice, happening,
performance.
* Atelierul de producţie: Propunerea are două direcţii, pentru a implica participanţii la atelier:
1) O iniţiere prin "exerciţii de brainstorming".
2) Scenarii-concept pentru acţiuni artistice şi implementarea acestor acţiuni.

Alain Helou (rezumat) (Rennes, Franţa) este unul din fondatorii şi principalul coordonator al colectivului artistic
Les Ateliers du Vent. Practica sa artistică personală se bazează pe multidisciplinaritate. Regizor şi actor şi amator de poezie.
* Prezentare teoretică / prelegere: Limitele reprezentării privind legăturile dintre performance şi arta spectacolului.
* Atelierul de producţie: Folosirea textului «Le drame des constructeurs» de Henri Michaux, citindu-l dar fără a-l interpreta,
luându-l doar ca sursă de inspiraţie, pentru a crea altceva, în rezonanţă cu el, incluzând şi problemele specific e ale
participanţilor şi luând în considerare situaţia politică şi socială particulară din care fac parte.

Tehnici obținute prin participarea la atelier:
La sfârşitul atelierului teoretic, participanţii vor fi obţinut informaţii elementare despre arta spectacolului,
dansul contemporan şi practica performance-ului. La capătul atelierului de producţie, fiecare participant va interpreta o piesă solo (de
până la 10-20 de minute), care va fi apoi prezentată în cadrul expoziţiei proiectului Tandem de la Muzeul Zemstvei, Chişinău.

Informaţi practice:
Participanţilor selecţionaţi li se vor rambursa cheltuielile de deplasare (cu trenul sau autobuzul), iar cazarea şi masa vor fi plătite de organizatori pe toată durata atelierului.
Nu se percep taxe de participare.

Criterii şi înscrieri:
Candidaţii trebuie să fie cetăţeni sau rezidenţi ai Moldovei, României sau Ucrainei. Căutăm propuneri inspirate din partea
artiştilor vizuali şi a actorilor – studenţi de la Academia de Artă din Chişinău şi din regiune. Studenţii interesaţi trebui
e să pregătească un dosar de candidatură care va conţine următoarele documente: un CV (o pagina), o scurtă declaraţie privind
interesul lor pentru acest atelier (150 cuvinte), o propunere pentru un performance (500-600 cuvinte). Documentele pentru candidatură
trebuie trimise într-un singur fişier (.doc, .rtf or .pdf) prin e-mail. Dacă persoanele care candidează doresc să trimită mostre din
creaţiile lor, pachetul poate fi trimis la adresa de mai jos, dar fişierele electronice trebuie trimise separat prin e-mail către:
Lilia Dragneva: dragneva@gmail.com
Alain Helou: cheloups@gmail.com
Adresa: Center for Contemporary Art, Chisinau -[KSA:K],
Str. Banulescu-Bodoni 5, ap. 2
MD-2009, Chisinau,
Republica Moldova
GSM +373 (0) 69237056
Tel/fax: +373 22 237272

Centrul pentru Artă Contemporană -[KSA:K] este o instituţie independentă, non-profit, înregistrată în anul 2000.
Noua strategie a Centrului este de a dezvolta forme culturale şi practici artistice care să reflecte dinamica transformărilor
sociale, politice şi economice din societate. Centrul desfăşoară activităţi de advocacy pentru promovarea de politici culturale
care să susţină definirea şi consolidarea poziţia artistului şi a practicilor de artă contemporană în societate.
http://www.art.md

Les Ateliers du Vent este un colectiv artistic multidisciplinar fondat în 1996. De la bun început, colectivul Les Ateliers
du Vent a considerat dimensiunea internaţională a creaţiei sale ca fiind o ancoră pentru activităţile locale. Colectivul
promovează schimburile diverse, valorizante, între artişti, şi între aceştia şi public. Aceste schimburi devin o reţea fizică, tangibilă, ce
permite confruntări frecvente între identităţi în continuă mişcare.
http://www.lesateliersduvent.org

Acest atelier va fi produs în colaborare de către KSAK- Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău & Les Ateliers du Vent, Rennes,
în cadrul proiectului TANDEM.

Atelierul Enacting text / Performing Social Progress ( textelor / Progresul social în acţiune) face parte din proiectul Drifting
Identities (Identități în Derivă), desfăşurat în cadrul reţelei HEICO.

Acest proiect este susţinut de Comisia Europeană, de ECF (European Cultural Foundation) Amsterdam şi de ICR (Institutul Cultural
Român) Chişinău.

Parteneri de proiect: MitOst, CAE, CCM, SFM, Robert Bosch Foundation, Alliance Francaise de Moldavie, Teatrul Spălătorie, Academia
de Muzică, Teatru şi Arte Plastice Chişinău.KSA:K 1996-2012
ksak.info@mail.md

KSA:K HOME Kinovari Imitatzia Virtual Expo Identity Signs Virtual Expo Virtual Museum Collection 1996-99 Huge collection : bio : works of artists from Moldova